ד”ר עינת גיל

egil767@mail.com

Einat Gil

מרצה, יועצת ומובילת תהליכי חדשנות בהוראה ובלמידה באקדמיה. ראש המרכז לחדשנות ועיצוב למידה ומרצה בתכנית לתואר שני בטכנולוגיות בחינוך בסמינר הקיבוצים. עורכת ראשונה וכותבת שותפה בספר מרחבי למידה היברידיים בהוצאת ספרינגר (2022). לשעבר, ראש היחידה לחדשנות בהוראה, במכללת לוינסקי לחינוך שם הובלתי את הקמת מרחבי הלמידה העתידיים – חזון, אינטגרציה, מחקר ופיתוח. קודם לכן, הובלתי את הקמת המרכז לסימולציה ולמידה ממקרים במכללה, הפעלתו במתכונת פילוט לצד מחקר מלווה.

לשעבר פוסט-דוקטורנטית באוניברסיטת טורונטו, במכון פילדס לחקר המתמטיקה ובמכון אונטריו למחקר בחינוך. במוקד מחקריי פיתוח סביבות למידה בהן מעקב אחר תהליכי חשיבה, זיהוי והצמחה של פרקטיקות הוראה ו/או פיתוח מודלים פדגוגיים להם תרומה לתיאוריה ולמעשה. ערכתי מחקרים שהתמקדו בקידום חשיבה סטטיסטית בקרב תלמידי בתי ספר יסודיים ותיכוניים והוראה ובלמידה במרחבי למידה עתידיים והיברידיים בקרב סטודנטים וסגל אקדמי. לאורך השנים תכננתי סביבות למידה עתירות טכנולוגיה לקהלים שונים והייתי מפתחת בכירה במרכז המו”פ של אורט ישראל.

מפגשיי עם טכנולוגיות למידה לאורך השנים לקחו נקודות מבט וזוויות שונות: כמעצבת של לומדות, מחקר ופיתוח של ספרים ותכניות לימודים; כמורה בבית ספר וכרכזת תקשוב, כמרצה במוסדות להשכלה גבוהה; כסטודנטית וחוקרת במדעי הלמידה; ובשנים האחרונות – בתפקידי הובלה של תהליכי חדשנות חוצי ארגון בהשכלה הגבוהה. התנסויות אלה, לצד הערך הרב שאני רואה בחינוך, תרמו למחקר, להוראה, לפרויקטים שפיתחתי ולתפקידי הובלה שעשיתי, באפשרם נתיבי יצירה וגיבוש תובנות.

סביב – פרושו ‘מכל עבר’ וגם ‘אודות’, הוא החלק העיקרי של המילה ‘סביבה’. סביב למידה: “אודות ומתוך למידה ויצירת התוואי לעידודה” הינם התשוקה שלי.